Un racó on abocar el que sóc, el que voldría ser i el que seré.

Jo pe ta

Estic es go ta da

Tinc molta ga na

Vull mar xar ja!

M'es ti mes?

Un massatge als peu ets

O una bona dut xa

Quanta paciencia s'ha de te nir

Queden díes només per ple gar

Uf.

.

Seguidors

Arxiu del blog