Un racó on abocar el que sóc, el que voldría ser i el que seré.

Desfets de líquids

Deixam explicarte que dessitjo:

abraçar
ensumar
mossegar
tibar
flairar l'alé
llepar

deixarme fer
deixarme pitjar
deixarme menjar

vull sentir la teva humida acompanyant els meus ditets
els que escriuen, descobrint el sac...
la banderola foradant alló que la crida...
i humitejar els teus llavis amb la meva cerveça particular...

Seguidors

Arxiu del blog