Un racó on abocar el que sóc, el que voldría ser i el que seré.

Un regal per a tu. ( escrit el 16/07/08 )

El bloc de fang estava mig sec,
costava desferlo, amb les mans humides,
intentava estobarlo, pero com es podía veure,
alló no seria feina d'una estona. 27

Tenía pensat reproduir una figura,
una forma concreta, que m'evocava emocions intenses.
Bé, em reflectía a mi mateixa.

Però com la majoría de les coses...

Seguidors

Arxiu del blog