Un racó on abocar el que sóc, el que voldría ser i el que seré.

Fascinació

M'apassiona descobrir,
el que hi hà dins d'un llibre que et devora,
dins del cap d'un home amb inquietuds,

dins de tot el que duu quelcom que desconec...

tafanejar com una vaileta,
amb delit,
amb respecte,
partint de net,
per imbuirte de tot alló que et pot enrriquir
i poder apendre tants i tants ingredients,
que et permetin guarnir o condimentar
la teua vida, de manera personal e intrasferible.

.

Seguidors

Arxiu del blog